Nieuw in Google Analytics: Impressies meewaarderen in attributiemodel

Facebooktwitterlinkedin

Dit artikel is eerder verschenen op Emerce

Er staan nieuwe inzichten op ons te wachten binnen Google Analytics. Wie gebruik maakt van het Google Display Netwerk (GDN) en Google Analytics (GA), kan namelijk binnenkort ook de impressies binnen het GDN netwerk gebruiken voor “ Multi-Channel Funnel ” rapporten. Dit brengt ons weer een stapje dichter bij het antwoord op de vraag: “Wat is de waarde van een impressie als touchpoint in een conversiepad (los van de klik op een banner)?”

Wat is er nieuw?
Onderstaand screenshot laat zien hoe bovenstaande er binnen de Analytics Conversiepaden uit zal komen te zien. Het ‘oog’-pictogram geeft vertoningen van een banner aan, terwijl het ‘video’-pictogram vertoningen van een rich media advertentie aangeeft.

 

 

 

 

 

 

Daarnaast worden een aantal nieuwe dimensies toegevoegd aan de Multi Channel Funnel attributiemodellen. Op basis hiervan kun je aan een touchpoint meer of minder waarde toekennen.

  • Zo wordt er gebruik gemaakt van de ActiveView technologie die alleen impressies meet van display advertenties die langer dan 1 seconde en voor in ieder geval 50 procent in beeld waren. Op deze manier filter je ‘ongeziene’ impressies* uit je attributiemodel.
  • Ook heb je de mogelijkheid om onderscheid te maken tussen hoeveel % een gebruiker een video heeft bekeken (“>=25 procent”, “>=50 procent”, “>=75 procent” of “100 procent”).
  • Tot slot krijgen we de mogelijkheid om “TrueView” mee te nemen, waarbij alleen touchpoints worden meegenomen waarbij er langer dan 30 sec naar een video-advertentie heeft gekeken.

Data in de praktijk
Natuurlijk geeft bovenstaande data nog geen antwoord op de vraag of een specifieke gebruiker zou hebben geconverteerd wanneer hij/zij een display-advertentie niet zou hebben gezien. Toch zou voor partijen die veelvuldig van het Google Display Netwerk gebruik maken, het nu tot nieuwe inzichten gaan leiden.

Hoe krijg je toegang tot deze functie?
Google Analytics heeft de beschreven functies nog niet voor iedereen uitgerold. Om nu al toegang te krijgen tot deze functies moet je een whitelist formulier invullen. Daarnaast moet je Google Analytics-trackingcode met één regel code bijwerken zodat deze display-advertenties ondersteunt.

Aanvullend voordeel met deze aanpassing in de trackingcode is dat dit het ook mogelijk maakt om remarketing-lijsten aan te maken met Google Analytics (een eerder gereleasede functionaliteit).

Beperking
De nieuwe functie geldt (momenteel) alleen voor bannercampagnes die in het GDN display netwerk worden weggezet via AdWords-accounts. Bij bannercampagnes op andere netwerken en DSP’s is deze functie dus (nog) niet beschikbaar. Wil je de active view technologie in combinatie met het attribueren van impressies ook gebruiken op andere netwerken, dan zal er gebruik gemaakt moeten gaan worden van de Doubleclick Digital Marketing Suite.

* Met active view worden impressies gemeten van banners die langer dan 1 seconde en voor in ieder geval 50 procent in beeld waren. Dit betekent echter niet per definitie dat een banner die wel wordt geteld als een ‘active view’ daadwerkelijk door de gebruiker is gezien.

Een reactie

  • Frederik Vermeire 16 juli 2013 at 16:43

    interessante post

Het is niet mogelijk om te reageren.