Geslaagde Launchdag voor InVision

Facebooktwitterlinkedin

Viewability, ad fraud en brand safety zijn logischerwijs belangrijke onderwerpen voor adverteerders. Daarom organiseerden wij 9 mei de InVision Launchdag. InVison is de eerste tool die verschillende databronnen, waaronder die van onze partners, combineert om zodoende tot scherp inzicht te komen in inventory en viewability.  InVision maakt het mogelijk om terrabytes aan informatie te verwerken tot gemakkelijk te gebruiken inzichten ter optimalisatie van programmatic campagnes.

Sabrina Schmidt, voorzitter van de Taskforce Programmatic IAB Nederland begeleidde de middag. Door middel van een kleine quiz tijdens het evenement, bleek dat:

  • 47% van het publiek sceptisch is over de media kwaliteit in termen van ad fraud wanneer er programmatic wordt ingekocht
  • 32% zich zorgen maakt over waar hun uiting naast komt te staan
  • 48% meer wil leren over de technische tools om ad fraud te detecteren en te preventeren

Gelukkig sloten deze uitkomsten precies aan bij onze beweegreden om dit evenement te organiseren.

Vanuit IPG Mediabrands sprak Menno van der Steen, Chief Data Officer, hij introduceerde de onderwerpen en liet daarbij in vogelvlucht de ontwikkelingen van de afgelopen jaren zien; hoe video’s digitaal gemanipuleerd kunnen worden, wat fraude nu precies inhoudt voor onze markt en wat wij hier aan kunnen doen.

Hessel Visser, Head of Display bij Cadreon vertelde hierna kort over de programmatic markt en hoe wij hier nu precies mee om gaan. Dit was voor mij een perfecte aanloop om te vertellen waarom én hoe wij InVision hebben gecreërd.

InVision is onze in-house tool om verschillende databronnen  met elkaar te combineren (onder andere die van onze techpartners) om goed inzichtelijk te krijgen hoe we onze inventory het beste kunnen inkopen voor onze klanten.

Natuurlijk kregen onze partners ook het podium; DoubleVerify vertelde over het complexe ecosysteem van mobile; zowel in-app en web over de invloed van de snelle technologische ontwikkelingen op de bescherming van het ecosyteem.

IAS volgde met een interessante casus; wat is de ROI van viewability? Impact blijft natuurlijk de meest belangrijke doelstelling in ons vak en IAS wist heel goed hoe dit onderwerp daar aan bij droeg.

Het wellicht moeilijkste onderwerp lag bij MOAT; ‘Hoe voer ik (intern) de gesprekken over ad fraud, viewability en brand safety, en welke KPI’s en metrics horen hier bij?’

Onze eigen Olaf Bos – Programmatic Consultant voor DPC sloot af met een sessie waarbij hij liet zien waarom het slim is een techpartner aan te laten sluiten. Hierbij liet hij zien welke winsten hij had behaald op het verscherpen van bijvoorbeeld Deal-ID’s en hoe hij het inkoop proces heeft kunnen optimaliseren. Dit bleek een goede aanvulling op het programma na alle ‘abstracte’ onderwerpen.

Al met al kijken we terug op een geslaagde middag met onze klanten en partners. De komende tijd zal in het teken staan van het bespreekbaar maken (en houden) van de onderwerpen ad fraud, viewability en brand safety.