Google verruimt omstreden Double Serving Policy

Facebooktwitterlinkedin

google_double_serving_policySinds de invoering van de double serving policy in 2007 is het voor adverteerders met meerdere labels, niet of slechts beperkt mogelijk om met al hun labels te adverteren in Google. Recente wijzigingen bieden nieuwe kansen.

Er was eens…
Voor 2007 hanteerde Google geen actief beleid met betrekking tot de weergave van meerdere advertenties van één bedrijf bij een zoekopdracht in de zoekmachine. Een (logisch) gevolg was dat één bedrijf via meerdere labels met meerdere advertenties de gesponsorde zoekresultaten kon domineren.

Google constateerde dat door double serving de kwaliteit van de gebruikerservaring begon af te nemen. Om deze kwaliteit te waarborgen, heeft Google begin 2007 een Double Serving Policy ingevoerd.

Gebruikerservaring in het geding
Bij de invoering van de Doube Serving Policy kwam Google destijds met de volgende verklaring:

“Om de best mogelijke ervaring voor de gebruikers en adverteerders te waarborgen, staat Google het niet (meer) toe dat er meerdere advertenties van een bedrijf of aan elkaar gelieerde bedrijven gelijktijdig worden getoond”.

Hiermee was het voor adverteerders niet langer mogelijk om met meerdere advertenties voor praktisch hetzelfde aanbod, gelijktijdig in de gesponsorde zoekresultaten getoond te worden. Ook bedrijven die via verschillende labels en websites hun producten aanboden, kregen te horen dat het niet langer was toegestaan om voor praktisch hetzelfde aanbod gelijktijdig in de gesponsorde zoekresultaten getoond te worden. Dit stuitte op weerstand aangezien het om verschillende websites ging, waardoor het vertonen van deze advertenties niet ten koste zou gaan van de gebruikerservaring. Google besloot anders. Wanneer de labels aan elkaar gelieerd kunnen worden, dan worden deze door Google gezien als één account waarvan slechts één advertentie per zoekopdracht kan worden vertoond.

Alleen bij hoge uitzondering kon het Google Double Serving Team besluiten dat er een uitzondering werd gemaakt. Bijvoorbeeld in het geval van twee websites met verschillende doelen (informeren, verkopen) of als de overlap dusdanig gering was, dat er van invloed op de gebruikerservaring niet meer gesproken kon worden.

Double Serving Policy herzien
Nu anno 2009 komt Google terug op haar besluit en wordt de Double Serving Policy op een cruciaal onderdeel gewijzigd. Tot voor kort mocht er op de bestemmingwebsites een productoverlap bestaan van maximaal 10%. Dat percentage wordt nu flink omhoog gekrikt. In het Adwords Helpcentrum wordt (nog) niet gesproken over percentages, maar naar verluidt heeft Google het percentage van productoverlap dat is toegestaan verhoogd tot liefst 80%!

Wel is het nog steeds zo dat de websites verschillende domeinnamen moeten hebben en dat er visueel gezien weinig tot geen overeenkomsten mogen zijn. Het moet voor de gebruiker dus nog steeds een unieke gebruikerservaring zijn, wat wordt beoordeeld door het double serving team.

Deze versoepeling van de policy biedt adverteerders meer mogelijkheden en meer flexibiliteit. Moeten adverteerders én gebruikers hier blij mee zijn? Het roept een aantal vragen op. Wat heeft Google doen besluiten om haar double serving policy te verruimen? Ontstaan hiermee ook mogelijkheden voor andere partijen, zoals bijvoorbeeld affiliates?

En de belangrijkste: is Google hiermee teruggekomen op haar besluit vanwege de gebruikerservaring of heeft toch het commerciële belang de doorslag gegeven?