Het opzetten van een multilinguale website

Facebooktwitterlinkedin

multilingual taalkeuzeVoor veel organisaties speelt de website een cruciale rol in de bedrijfsvoering. Zowel voor verkoop, marketing en informatieverstrekking is het van belang online vertegenwoordigd te zijn.

Vaak beperkt de functie van distributiekanaal zich echter niet meer tot uitsluitend de eigen binnenlandse markt. Met de nog immer opkomende globalisatie, bieden buitenlandse markten aanvullende kansen en mogelijkheden. Om deze reden is een meertalige website voor menig bedrijf dan ook een must have.

Maar hoe richt je een multilinguale website, vanuit het perspectief van zoekmachine-optimalisatie, nu optimaal in? Wat zijn aandachtspunten en mogelijke valkuilen?

Geografische targeting vs. language targeting

In eerste instantie dient de primaire doelstelling en functie van de meertalige website vastgesteld worden. Wordt er gericht op geografische locatie of uitsluitend op taal? Dit gegeven is een belangrijk aspect in het verdere beslissingsproces.

In het geval van geografische targeting zullen er duidelijk verschillende doelgroepen zijn, elk met hun eigen kenmerken en specifieke verwachtingen. Indien er sprake is van language targeting zal de doelgroep qua verwachtingen veelal homogeen van aard zijn.

Indien is vastgesteld of er op geolocatie of op taal gericht zal worden, kan begonnen worden met het definiëren van een optimale architectuur voor de meertalige website.

Websitestructuur

De definiëring van de optimale websitestructuur is voor een deel afhankelijk van de gemaakte keuze in de eerste stap van het proces, geografische vs. language targeting.

Geografische targeting
multilingual-seo-kaartIn het geval van geografische targeting, zal de doelgroep unieke kenmerken en verwachtingen hebben en zal de aanwezige content hier idealiter ook op afgestemd moeten worden. Een ander belangrijk aspect is relevantie. Een website met Franstalige informatie over culinaire gerechten zal in veel gevallen bijvoorbeeld niet of minder interessant zijn voor Franstalige Canadezen. Terwijl de content juist wèl interessant zal zijn voor native Fransen.

In bovenstaand scenario kan het meerwaarde hebben om per land een landspecifiek top-level-domain (TLD) toe te passen. Aangezien de doelgroep op zoek zal zijn naar geo-specifieke informatie kan de aanwezigheid van een landspecifieke TLD het vertrouwen, de relevantieperceptie en daarmee de CTR vergroten. Ook zal de aanwezigheid van een landspecifiek TLD de relevantiebepaling door zoekmachines positief beïnvloeden.

Language targeting
Indien vast is komen te staan dat uitsluitend op taal gericht zal worden, kan in veel gevallen gekozen multilingual-seo-grafiekworden voor een generiek (niet landspecifiek) TLD. Om voor elke ondersteunde taal een correcte ingang naar de website te kunnen bieden, dient vervolgens een keuze gemaakt te worden hoe dit qua structuur opgezet kan worden.

Hiervoor zijn eigenlijk maar twee opties mogelijk; subdirectories (bijv. www.domein.com/de) of subdomeinen (bijv. de.domein.com)

Soms kom je nog wel eens websites tegen waar bezoekers middels een language-splashpage en cookieplaatsing van de juiste, taalcorresponderende, content worden voorzien. Gelukkig is het tegenwoordig nagenoeg common knowledge dat cookies door zoekmachines niet ondersteund worden en deze opzet zoekmachines daarmee geen inzicht geeft in de taalspecifieke verschillen – en daarmee relevantie – van de content, met slechte vindbaarheid tot gevolg.

Subdirectory of subdomein?
De keuze tussen een subdirectory of een subdomein is in het verleden een hot issue geweest. Was het in de “good old days” nog mogelijk middels een keywordrijk subdomein meerdere topposities in de zoekresultaten te behalen, tegenwoordig is dit als gevolg van een aanpassing in het algoritme verleden tijd. Nu Google subdomeinen feitelijk op dezelfde manier als subdirectories behandeld is de keuze vanuit SEO, geen issue meer. Een belangrijke voorwaarde is echter wel dat er in het geval van subdomeinen, voldoende hoogwaardige en unieke content aanwezig is.

De keuze tussen een subdomein of een subdirectory zal hierdoor grotendeels afhankelijk zijn van persoonlijke voorkeuren. Zo is een subdirectory enigszins eenvoudiger op te zetten en te onderhouden dan een subdomein, al is dit geen argument van echte en/of zwaarwegende betekenis. In veel organisaties zal de kennis en capaciteit hiervoor voldoende aanwezig zijn. Een sterker argument is het psychologische effect. Een subdirectory kan een grotere relatie impliceren met het domein in tegenstelling tot een subdomein, welke als eiland naast het hoofddomein geïnterpreteerd kan worden.

Dit laatste kan in sommige gevallen echter een doelbewuste keuze zijn. Indien er, om welke reden dan ook, besloten wordt content op te nemen die niet direct een relatie heeft met de core business, kan vanuit het oogpunt van positionering gekozen worden dit in een subdomein vorm te geven.

Het vaststellen van de optimale websitestructuur is de eerste stap in het opzetten van een multilinguale website. In een volgend deel zullen alle overige aandachtspunten behandeld worden. Bijvoorbeeld het correct doorverwijzen van bezoekers naar de juiste taal of geo-directory/subdomein, de gevolgen voor de keywordstrategie en de interne linkstructuur van een meertalige website.

Geo Redirects

Zowel in het geval van geografische als language targeting moeten bezoekers en zoekmachines allereerst naar de juiste ingang geleid worden. De geografische locatie van het IP-adres is een voor de hand liggend criterium om de juiste ingang te kunnen bepalen. Dit is echter geen waterdicht criterium. In een en dezelfde geografische locatie kan immers sprake zijn van meerdere talen. België is met de Nederlands-, Frans en zelfs Duitstalige regio’s een klassiek voorbeeld.

Het redirecten van bezoekers op basis van geografische IP-informatie is echter een goede basis. Voor landen waar sprake is van meerdere talen kan dit uitgebreid worden met een aanvullende taalkeuzeoptie. Bij deze taalkeuzeoptie is het wel belangrijk een klassieke splashpage te voorkomen. Dit om de simpele reden dat bij een klassieke splashpage de gehele homepage – met daarin alle belangrijke content en keywords – niet geserveerd wordt. Ook bied deze opzet voor zoekmachines een minimum aan ingangen om alle opgenomen pagina’s te kunnen benaderen en indexeren. De taalkeuzeoptie kan daarom het beste zo worden vormgegeven dat deze over de homepage heen geladen wordt.

Taalspecificatie

Alhoewel zoekmachines steeds geavanceerder worden als het gaat om text pattern analysis en language recognition, is het verstandig de taal van de pagina te specificeren doormiddel van de meta language header:
meta-language-tag

Voor een complete lijst van taalcodes is de ISO639-2 standaard te raadplegen.

Keywordstrategie

Om verschillen in zoekgedrag en veelgebruikte zoektermen te ondervangen is het voor een meertalige website essentieel om een keywordstrategie op taalniveau te hanteren. Per taal zal een analyse uitgevoerd moeten worden om het zoekgedrag en zaken als zoekvolume, concurrentie en huidig ingenomen posities in kaart te brengen.

Linkpopulariteit

Distributie van linkpopulariteit
De inzet van subdomeinen zal tot gevolg hebben dat de linkpopulariteit niet op één centraal punt geconcentreerd zal worden. Om voor elk subdomein een goede linkpopulariteit te verkrijgen is het belangrijk per subdomein een voldoende aantal verwijzende links te bemachtigen.

Relevantie
Relevantie is een belangrijk component van elk linkbuildingstraject. In het geval van een meertalige website is het om deze reden ook van belang linklocaties af te stemmen op de corresponderende taal.

Interne linkstructuur

Voor een meertalige website is de interne linkstructuur een belangrijk aandachtspunt. Net als met de externe linkstructuur (linkpopulariteit) is het doel een linkstructuur op basis van relevantie na te streven. De linkstructuur moet daarvoor op taal en/of geografische locatie gesegmenteerd worden. Concreet houdt dit in dat alle interne verwijzende links binnen dezelfde taal en of geolocatie plaatsvinden. Een verwijzing vanuit bijvoorbeeld een Duitstalig document naar een Franstalig document is onlogisch en zal voor zowel bezoeker als zoekmachine verwarrend overkomen.

Taalcorresponderend URL-model

Een standaard onderdeel in zoekmachine-optimalisatie is de structuur en benamingen van het gehanteerde URL-model. Zowel voor relevantiebepaling als doorklikratio is de aanwezigheid van hoogwaardige zoekwoorden een belangrijk aspect. In het geval van een multilinguale website is het echter van belang de benaming van het URL-model (en eventuele browsing directories) af te stemmen op de corresponderende taal. Iets wat nog wel eens vergeten wordt.

Character Encoding

Afhankelijk van welke talen ondersteund zullen worden, kan de character encoding een aandachtspunt zijn. Om een correcte weergave te garanderen is het in veel gevallen verstandig, in plaats van iso-8859-1, gebruik te maken van UTF-8.

Google Webmaster Tools

geografische-doelregio-sinetellenDe keuze tussen een subdirectory of een subdomein heeft voor Google Webmaster Tools tot gevolg dat een subdomein niet standaard wordt meegenomen, in tegenstelling tot aanwezige subdirectories.

Content Management Systeem

Voor een website met een grote hoeveelheid meertalige content kan het wijzigen, toevoegen en/of verwijderen van content een arbeidsintensief proces zijn. Om dit soort operationeel onderhoud tot een minimum te beperken kan een CMS met multilinguale ondersteuning een uitkomst bieden.

Hosting

Tot op bepaalde hoogte is de geografische locatie waar een website wordt gehost van invloed op de relevantiebepaling en ingenomen posities in de zoekresultaten. Voor geografische targeting is het daarom een voordeel wanneer de website in het land van de geografische doelgroep wordt gehost. De keuze voor subdomeinen biedt de keus elk subdomein in het corresponderende land te laten hosten.

Met de hulpprogramma’s in Google Webmaster Tools is het verder mogelijk de geografische doelregio voor de website in te stellen.

Meertalige website samengevat

In het eerste deel van dit artikel over het opzetten van een multilinguale website zijn alle initieel te maken keuzes omtrent de structuur besproken. Wordt er gericht op geografische locatie, of juist uitsluitend op taal? En wat is de aard van de opgenomen content? Het tweede deel heeft vervolgens alle overige aandachtspunten behandeld, zoals de implementatie van geo-redirects, het belang van een taalspecifieke keywordstrategie en de hosting van een meertalige website. Alle kritieke beslissingen kunnen worden samengevat in het volgende schema:

multilingual website flow

Een reactie

 • Jeroen 4 februari 2012 at 11:29

  Beste Igwe Aneke,

  Op dit moment heb ik een website maar ben ik me aan het orienteren voor een nieuwe.

  Situatie nu:
  Ik heb een .com website.
  Twee talig: Nederlands talig en Engels talig.
  Mijn doelgroep komt voor 95% uit Nederland en Belgie. Dus Nederlands talige mensen. Engels talig komt niet vaak voor. Dus prioriteit ligt om hoge ranking te krijgen bij google.be en google.nl (voor de Nederlandstalige mensen!).
  Nu wil ik een nieuwe website. Maar ik weet niet wat ik het beste kan doen.
  Optie 1:
  Of om een website laten bouwen voor de .com. Dus wederom Nederlands en Engels talig. Zoals nu het geval is.
  Optie 2:
  Of kan ik beter 3 websites bouwen. .be voor de Belgen, .nl voor de Nederlanders, en .com voor internationale mensen. Maar moet in dit geval dan de content op .be en .nl verschillen? Of mag die hetzelfde zijn?
  Optie 3:
  Of is het mogelijk om de .NL website als kernwebsite te nemen, en dat de .BE daar naar toe gelinkt / verwezen wordt? Daarnaast afzonderlijk een .com voor het Engels talige alleen. Dus in dit geval 2 websites.
  Op de .nl en .be zou dan wel dezelfde content komen te staan. Weet ook niet of dit dan duplicaat is.

  Nu ik er over na denk, ik weet eigenlijk niet of ik mijn website geografisch of naar taal moet inrichten?

  Het belangrijkste is de ranking in Google: Kan ik een betere ranking opbouwen middels 1 .com website, of kan ik een betere ranking in Google opbouwen met 3 afzonderlijke extensies (.be,.nl en .com)?
  Ik denk dan ook aan het dubbele werk voor linkbuilding bijvoorbeeld. Maar ook het onderhoud is meer werk natuurlijk. Linkbuilding?

  Ik hoop dat u mij een antwoord kunt geven.

  Alvast bedankt voor uw medewerking.

  Met vriendelijke groet,
  Jeroen

Het is niet mogelijk om te reageren.