Cookiewet onderzoek Traffic4u: adverteerders bepalen eigen koers en zijn afwachtend

Facebooktwitterlinkedin

Afgelopen dagen hebben wij onderzocht hoe (grote) e-commerce adverteerders aankijken tegen de nieuwe cookiewet. Deze omstreden wet is 5 juni in werking getreden en schrijft websites voor dat ze hun bezoekers moeten informeren over, en toestemming vragen om onder andere tracking cookies te mogen plaatsen. Op dit moment voldoet vrijwel geen enkele Nederlandse site aan deze wet. Het onderzoek maakt duidelijk dat meer dan de helft van de ondervraagde adverteerders een eigen koers vaart en ook niet van plan is voor 100% aan de wet te voldoen.

Onduidelijk en afwachtende houding
Voor 25% van de ondervraagde bedrijven is de wet nog onduidelijk. Ruim 60% omschrijft de houding ten opzichte van de cookiewet als afwachtend. De nieuwe wet schrijft ook voor dat er toestemming gevraagd moet worden voor tracking cookies die gebruikt worden bij analytics. 63% van de ondervraagde bedrijven geeft aan geen toestemming te gaan vragen voor analytics of nog geen beslissing te hebben genomen op dit punt. Het is op zich logisch dat veel bedrijven een eigen koers varen en deze afwachtende houding aannemen. Ze weten niet goed hoe ze met de nieuwe wet moeten omgaan. Daarbij  zijn veel bedrijven afhankelijk van analytics voor de optimalisatie van hun website en online marketing inzet.

Gevolgen voor de marketingbudgetten en omzet
Adverteerders geven aan dat zij verwachten dat de nieuwe wet invloed zal hebben op de online marketingbudgetten. Van de ondervraagde bedrijven geeft 84% aan dat de wet effect zal hebben op het retargeting budget. Een kwart van de 84% verwacht zelfs dat de wet een zeer grote invloed heeft op dat budget en 10% laat weten volgend jaar zelfs helemaal geen retargeting meer in te willen zetten.

Op affiliate marketing verwacht men een kleinere invloed. 75% van de ondervraagde bedrijven geeft wel aan dat de nieuwe cookiewet impact zal hebben op de het budget dat wordt ingezet op de verkoop van producten op sites van anderen, maar slechts 5% denkt dat deze impact heel groot is. 33% van de ondervraagden denkt dat de wet gevolgen zal hebben voor de online omzet en 27% geeft aan dit nog niet te weten.

Download hier het hele onderzoek

 

Een reactie

  • Johan 19 februari 2013 at 11:45

    En we wachten nog steeds af in Nederland tot de Opta toeslaat met zijn boetes. (Die komen er toch niet denk ik.)…. Het zal dit jaar wel weer op een sisser aflopen..

Het is niet mogelijk om te reageren.