Cookiewet update

Facebooktwitterlinkedin

Maandag 20 mei heeft minister Kamp een brief aan de Tweede Kamer gestuurd, waarin hij aangeeft bezig te zijn met een wijzigingsvoorstel voor de omstreden cookiewet. Sinds de invoering van deze wet in juni 2012, moeten websites die informatie willen opslaan op de computer van de bezoeker (vaak wordt dit gedaan met behulp van een cookie), de bezoeker daarvoor vooraf om toestemming vragen. Het doel hiervan is het beschermen van de privacy van de internetgebruiker. Een gevolg van deze wet is dat de internetgebruiker steeds vaker geconfronteerd wordt met zogenaamde cookiewalls en pop-ups, die de gebruiker alleen toegang tot een website geven wanneer deze het gebruik van cookies accepteert. Dit komt de gebruiksvriendelijkheid van het internet niet ten goede, waardoor het middel misschien wel zwaarder is dan de kwaal.

Een ander probleem van de huidige cookiewet is dat ze alleen onderscheid maakt tussen technisch noodzakelijke en alle andere cookies. Sommige cookies zijn echter technisch niet noodzakelijk, maar hebben uitsluitend als doel het gebruik van de website, of de effectiviteit van een bepaalde advertentie-uiting te analyseren. Aangezien de informatie die met dergelijke cookies wordt opgeslagen niet bedoeld is om de bezoeker zelf te volgen, maken deze cookies feitelijk weinig tot geen inbreuk op de privacy van deze bezoeker. De analyses zijn voor de website-eigenaar wel heel belangrijk om op een juiste manier te kunnen inspelen op de behoeften van die bezoeker. Aangezien Nederland met haar wetgeving heeft gekozen voor een strenger beleid dan in de ons omringende landen, kan de huidige wetgeving de internationale concurrentiepositie van Nederlandse websites in gevaar brengen.

Deze discussie is al sinds de invoering van de wet gaande en de minister heeft in december 2012 ook al aangegeven dat hij naar de negatieve effecten van de wet zou gaan kijken. Dit heeft geleid tot het voeren van een gedoogbeleid door de OPTA. Nu heeft de minister dus geconcludeerd dat de problemen alleen goed kunnen worden verholpen met een wetswijziging, vandaar deze brief.

Inhoud voorstel voor wetswijziging:

  • Voor het plaatsen van bepaalde cookies, die uitsluitend het verzamelen van informatie over de website of een advertentie-uiting als doel hebben, geldt geen informatieplicht en geen toestemmingsvereiste meer. Voorbeelden van dergelijke cookies zijn:

   a.    Analytics cookies van de webanalytics pakketten, zowel first- als third party;
   b.    ‘A/B testing cookies’. Cookies voor het gebruik van CRO (Conversion Rate Optimization; A/B-testen etc.);
   c.    ‘Affiliate cookies’ voor het toekennen van conversies aan mediakanalen, zoals het geval is bij Affiliate marketing.

   Voor alle drie de voorbeelden geldt dat de verkregen informatie slechts gebruikt mag worden voor het analyseren van de website of een advertentie-uiting, niet voor het analyseren van de gegevens van de bezoeker zelf (profiling);

    • Voor de cookies waar straks nog wel de informatieplicht en het toestemmingsvereiste voor geldt, zal in de toelichting op het wetsvoorstel nader uiteen worden gezet hoe men aan dit toestemmingsvereiste kan voldoen. Het is niet noodzakelijk dat een bezoeker expliciet toestemming geeft door op een akkoord-button te drukken: uit het feit dat iemand doorklikt op de website mag toestemming worden afgeleid. Het is daarbij wel van belang dat de bezoeker bij het eerste bezoek duidelijk wordt geïnformeerd over het feit dat er cookies zullen worden geplaatst wanneer hij doorklikt op de site, maar een ‘cookiewall’ of schermvullende pop-ups zijn daarvoor niet nodig.

     Verandert er nu al wat?
     Ja en nee. Het wetsvoorstel is bedoeld als structurele oplossing voor het gedoogbeleid dat de OPTA nu al hanteert. Met deze brief schept de minister echter wel meer duidelijkheid over het gebruik van cookies voor A/B testing en Affiliate cookies. Deze worden gelijkgesteld met analytics cookies en vallen dus in principe ook onder het gedoogbeleid.

     Traffic4u is al maanden actief betrokken bij de lobby voor een wetswijziging en wij zijn blij dat dit het gewenste effect heeft gehad. We zullen ons ook in de komende periode actief blijven opstellen en als er meer nieuws is, dan hoor je dat weer van ons.

     2 reacties

     • Tim 22 mei 2013 at 10:26

      Van mij mag heel die cookiewet op de schop. Aardig irritant dat je bij elke website aan moet geven of je wel of geen cookies accepteert. Als je deze dan niet accepteert kun je de website vaak niet eens op..

     • Helemaal mee eens Tim. Daarnaast heeft het denk ik een negatief effect op langere termijn, want naast het feit dat het hevig irritant is… stompt het mensen af… Wij negeren pop-ups nog meer dan hiervoor door dit geintje van de overheid. Je kunt nagaan welke mogelijke negatieve effecten dat op lange termijn zal hebben… Zie mijn artikel url hierboven.

     Het is niet mogelijk om te reageren.