IAB Taskforce Search komt met gedragscode

Facebooktwitterlinkedin

De ruim 20 bij het IAB aangesloten zoekmachinemarketingbureaus zijn een gedragscode overeengekomen. De gedragscode is als PDF te downloaden op de website van het IAB. De totstandkoming van deze gedragscode is een nieuwe stap voorwaarts in de verdere professionalisering van de branche.

Doel van de code is de transparantie van de Nederlandse zoekmachinemarketing markt te verhogen door aan te geven welke richtlijnen, wet- en regelgeving van toepassing zijn en door middel van voorbeelden interpretatie daarvan te verduidelijken. En bewustwording te creëren rond duidelijke afspraken tussen klant en opdrachtgever te bevorderen.

De code bevat onder andere een informatieplicht die bureaus verplicht klanten te informeren over de gebruikte technieken in relatie tot de richtlijnen van de zoekmachines. Verder gaat de code onder andere in op richtlijnen die door zoekmachines aan SEO worden gesteld, intellectueel eigendom van campagnes en overdracht van campagnes na stopzetten van een samenwerking.

De volgende bureaus werkten mee aan de totstandkoming van de gedragscode:
Checkit
Clearsense
eFocus
Ilse Media
Indenty
Onetomarket
Orange Valley
Outrider
Search Factory
Searchresult
SEOGuru
Traffic Builders
Traffic4u
Tribal Internet Marketing
Yonego

De taskforce Search wordt voorgezeten door Wolter Tjeenk Willink van Traffic-Builders en onze eigen Lisa Dijkstra. Het IAB wordt voorgezeten door Marco Derksen.

Voor de meeste opdrachtgevers en bureaus zal deze gedragscode geen grote gevolgen hebben, aangezien de meeste bureaus al langere tijd volgens deze richtlijnen werken. Maar het is natuurlijk wel erg positief dat ze nu geen ongeschreven, maar géschreven regels zijn.