Update aangaande het amendement op de cookiewet

Facebooktwitterlinkedin

Op 22 juni heeft de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat het gebruik van een groot aantal cookies aan banden lijkt te leggen. Door middel van dit artikel willen wij u hier als Traffic4u over informeren.

Op woensdagmiddag 6 juli organiseerde het IAB in samenwerking met DDMA, NUV en Thuiswinkel.org een update voor de hele branche om meer uitleg en inzicht te geven in ‘de nieuwe cookiewet’. Tijdens deze update werd het volgende behandeld:

 • Inzicht in het proces van creatie tot aanname van het amendement
 • De juridische duidelijkheden en onduidelijkheden (SOLV Advocaten)
 • De techniek en de (on)mogelijkheden
 • De mogelijkheden van zelfregulering

Tijdens de sessie werden er, zoals misschien van tevoren ook wel verwacht, meer vragen opgeroepen dan antwoorden gegeven, maar desalniettemin was het een interessante middag.

Algemeen sentiment / samenvatting

Het lijkt alsof de indieners van het amendement (wijziging op de wet) voornamelijk de focus hebben op behavioral targeting binnen online advertising en niet zozeer op andere ‘diensten’ die gebruik maken van cookies.

Echter als de letter van de wet strikt wordt genomen, dan zouden ook pakketten als Google Analytics niet zonder toestemming gebruikt mogen worden. De wet spreekt namelijk over ‘alle’ soorten methodes om gegevens over een gebruiker op te slaan.

Maar in de geest van de toelichting op de wet en het sentiment op de IAB-meeting verwachten wij niet of zeer beperkte issues aangaande onderstaande:

 • Webanalytics pakketten zoals Google Analytics;
 • Conversie track systemen zoals die bij affiliate marketing worden gebruikt;
 • A/B test software.

Dit verwachten we omdat het amendement veel verder gaat dan de Europese richtlijn. Neelie Kroes heeft aangegeven Nederland mogelijk terug te fluiten. Tot slot zal de Nederlandse markt nu actief bezig gaan met zelfregulering. Daarom denken wij niet dat ‘de soep zo heet wordt gegeten als deze nu wordt opgediend’.

Toelichting op deel van het amendement

“Het tweede lid van dit amendement regelt dat voor het plaatsen of uitlezen van gegevens in de randapparatuur(1) van de gebruiker die tot doel heeft het gebruik van verschillende diensten van de informatiemaatschappij(2) te verzamelen, combineren of analyseren(3), altijd datzelfde regime gaat gelden. Ook wanneer niet kan worden bewezen dat in de strikte zin van het woord persoonsgegevens(4) worden verzameld of verwerkt, worden de bedoelde handelingen aangemerkt als het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Daarmee gaat voor deze categorie handelingen, waarvan het plaatsen en uitlezen van zogeheten tracking cookies de meest bekende is, het strengere regime van de WBP gelden. Dat wil zeggen dat de gebruiker een ondubbelzinnige toestemming moet verstrekken(5).”

Korte uitleg van bovengenoemde verwijzingen:

 1. Hiermee worden zowel first party, third party als flash cookies bedoeld. Het is bijvoorbeeld nog onduidelijk of fingerprint tracking hieronder valt. In de bedoeling van de indieners zal dit hier echter ook onder vallen.
 2. Wat feitelijk wordt bedoeld met ‘diensten van de informatiepartij’ is niet helemaal duidelijk.
 3. Feitelijk vallen hier dus ook webanalytics pakketten als Google Analytics onder.
 4. Hoewel cookies geen persoonsgegevens hoeven te bevatten, is er de mogelijkheid om cookiedata te koppelen aan andere databronnen waardoor er wel echte persoonsgegevens gekoppeld kunnen worden.
 5. Volgens SOLV advocaten kan ‘ondubbelzinnig’ ‘impliciet’ betekenen. Dit is minder heftig dan ‘expliciet’ en maakt misschien oplossingen via de browsersettings mogelijk.

  Opvallend is dat er in de toelichting op de wet punten staan die niet volledig in overeenstemming zijn met de inhoud van het amendement. Een voorbeeld hiervan is dat de geboden oplossing ‘gebruiksvriendelijk’ moet zijn.

  Uitzonderingen voor functionele cookies

  In de wet zijn er uitzonderingen gemaakt met betrekking tot het soort cookie. Namelijk of een cookie functioneel of niet functioneel is:

  • Gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor communicatie. Denk hierbij aan cookies die de taalinstellingen en of inloggegevens van bezoekers onthouden.
  • Gebruik van cookies die noodzakelijk zijn voor het leveren van de gevraagde dienst. Denk hier bijvoorbeeld aan cookies die onthouden dat het product in het winkelwagentje is geplaatst.

  Huidige status

  Het amendement (als toevoeging op de telecomwet) is door de Tweede Kamer aangenomen en moet nu door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. Dit punt staat op 22 september op de agenda van de Eerste Kamer. Het is voor nu nog onduidelijk of het agendapunt een hamerstuk (voorstel dat zonder discussie wordt aangenomen) wordt. Als de Eerste Kamer geen goedkeuring geeft, zal de Tweede Kamer de opdracht krijgen het aan te passen. In het amendement wordt ook de netneutraliteit behandeld. Aangezien dit een gevoelig issue is, schat men de kans zeer klein dat politieke partijen zich willen branden aan het herzien/herroepen hiervan.

  Wat wil de branche en wat wil Europa

  Zowel de branche als Eurocommissaris Neelie Kroes zijn voor zelfregulering. In landen als Frankrijk is er al een variant van het digitale ‘volg me niet register’ actief. De brancheverenigingen zijn nu in Nederland ook druk bezig om dit van de grond te krijgen in de vorm van Your Online Choices. Dit is een site waar men per netwerk toestemming kan geven om gegevens van je bij te houden. Daarnaast zal er ook geïnformeerd gaan worden door bij elke uiting een logo te plaatsen dat, na een klik, meer informatie geeft over hoe en waarom de uiting wordt geserveerd.

  Wie is verantwoordelijk bij overtredingen en wie gaat er toezicht houden?

  Wat ons betreft is dit nog onduidelijk. In de wet staat: degene die de cookie plaatst. De moeilijkheid hierbij is dat in de praktijk een publiceerder als Telegraaf.nl niet weet wie er allemaal cookies plaatsen. Op dit moment kan het zijn dat er op 1 pagina met 1 banner wel 5 verschillende cookies worden geplaatst van verschillende partijen. Dit maakt het moeilijk om te bepalen wie verantwoordelijk is. Er wordt gesproken dat toezicht gehouden gaat worden door bijvoorbeeld de OPTA en of CBP. Die kunnen via boetes overtredingen bestraffen.

  Wie moet zich aan de wet houden?

  Het doel van de wet is om gebruikers in Nederland te beschermen en is dus van toepassing op iedereen die cookies plaatst op randapparatuur van Nederlanders, ongeacht waar deze partij is gevestigd.

  Wat moet u als adverteerder nu doen?

  Wij raden aan de berichtgeving rondom dit onderwerp te blijven volgen. Daarnaast raden de brancheverenigingen (o.a. IAB, DDMA) aan om alvast te gaan werken met het zelfreguleringsvoorstel. Dat wil zeggen: het gebruik van het informatie icoontje bij advertenties en aansluiting te zoeken bij het platform “Your Online Choices”. Voor de rest is er nog niets aan de hand en zal na 22 september, als de wet door de Eerste Kamer gaat, meer duidelijk worden. De branchevereniging willen voor nu laten zien dat ze professioneel omgaan met de wet, maar dat ze de voorkeur geven aan zelfregulering.

  Wat doet Traffic4u?

  Traffic4u is actief lid van het IAB, zo zijn we een van de oprichters van de Taskforce Search en zitten we in het bestuur van de Taskforce Affiliate Marketing. Het IAB is de branchevereniging voor de online advertising en interactieve marketing industrie en is sinds het begin van de vorming van de wet in 2009 actief betrokken. Op dit moment houdt het zich bezig met lobbyen bij de Eerste en Tweede Kamer en is het bezig met de zelfregulering zoals beschreven. Daarnaast is Gert-Jan Munneke, onze CEO, een van de initiatief nemers van de LOEY Awards, deze proberen via het uitreiken van de jaarlijkse LOEY Awards meer aandacht te vragen voor het belang en de potentie van Online Ondernemerschap voor de Nederlandse economie.

Wil je sowieso op de hoogte blijven van de vorderingen rond dit onderwerp: blijf dan ons blog volgen of schrijf je in voor onze maandelijkse nieuwsbrief (zie rechtsboven aan de rechterkant).