AdWords wordt weer als AdWords gemeten in Google Analytics

Facebooktwitterlinkedin

Een tijdje terug heeft Google een aantal wijzigingen uitgevoerd in de manier waarop AdWords doorgemeten werd in Google Analytics. Het gaat te ver om alle wijzigingen te noemen omdat er nogal wat gebeurd is met diverse gevolgen. Maar de belangrijkste wijzigingen zijn als volgt in chronologische volgorde:

  • Vroeger kon je in AdWords de autocodering aan zetten en alle campagne, advertentiegroep en zoekwoord data kwam keurig binnen in Analytics.
  • Google heeft vervolgens een restrictie ingevoerd waardoor een AdWords account ook gekoppeld moest zijn met Analytics om deze inzage te hebben. Als er geen koppeling was maar de autocodering wel aan stond, werd AdWords bezoek wel gemeten maar werden de campagnes en advertentiegroepen met bijbehorende metrics vertoningen, kliks, enz niet getoond.
  • Begin dit jaar is om bepaalde veiligheidsredenen de extra restrictie toegevoegd dat zowel autocodering aan en er een koppeling aanwezig moet zijn om AdWords goed door te meten. Was dit niet het geval dan werd AdWords bezoek als Direct bezoek gemeten.
  • Vandaag heeft Google op dringend verzoek (van ondermeer de GAAC’s) een wijziging gedaan waardoor AdWords verkeer bij het aan staan van de autocodering in ieder geval onder de noemer AdWords doorgemeten wordt.

Een belangrijke wijziging omdat het toewijzen van AdWords bezoek aan de noemer Direct belachelijk was, je vertekend hiermee enorm je data en de betrouwbaarheid van het product komt daarmee in het geding. Met de wijziging die Google nu gedaan heeft is dit opgelost en kunnen we AdWords weer prima meten.

Waarom heeft Google deze wijzigingen doorgevoerd: het kan zijn dat een partij een AdWords campagne opzet en een concurrent van de partij het Analytics gedeelte voor rekening neemt. Deze heeft dan volledige inzage in de manier waarop een AdWords campagne opgezet is door zijn concurrent. Dit kan nu voorkomen worden door vanuit AdWords geen koppeling te maken met Analytics en wel de autocodering aan te zetten. Campagne specifieke informatie komt dan niet binnen in Analytics, maar het resultaat van de hele campagne is dan wel goed te meten.