Display Advertising

Display Advertising

Display advertising betreft het online adverteren met grafische, visuele en/of interactieve advertentie uitingen met als doel:

  • Het vergroten van de merkbekendheid
  • Het stimuleren van merkvoorkeur
  • Zorgen dat je meegenomen wordt in het oriëntatieproces van de klant
  • Oriënterende bezoeker overtuigen over te gaan tot actie of aankoop

Displayadvertising is een kanaal die ingezet kan worden voor zowel branding als performance doelstellingen.

Display dienstverlening van Traffic4u

Traffic4u helpt bij het uitdenken van een campagnematige of ongoing display strategie en zorgt vervolgens voor een excellente uitvoer op basis van jaren ervaring. Daarnaast fungeert Traffic4u graag als kennis- en sparringspartner op het gebied van:

  • Budget allocatie
  • KPI’s
  • Doelgroep bepaling
  • Creatie van het advertentie materiaal als bijvoorbeeld banners & videos

Traffic4u begrijpt en adviseert klanten in enkele gevallen de kennis en kunde m.b.t. displayadvertising zelf in huis te halen. Hiervoor is een gedegen trainingsprogramma, met op maat te maken modules, beschikbaar.

Impact en relatie met andere kanalen

Display advertising is een pushmedium, in tegenstellingen tot bijvoorbeeld SEA. Display advertising kan worden ingezet om de volume en doorklikratio’s in de andere kanalen positief te beïnvloeden.
In vergelijking met zoekmachine marketing is het ecosysteem stukken uitgebreider en technischer. Het aantal websites waarop banners vertoond kunnen worden is ontelbaar, het aantal technologie partijen die de inkoop mogelijk maakt is niet op 1 hand te tellen. Dagelijks worden er in Nederland 1.3 miljard banner impressies verhandeld. De juiste impressies, op het juiste moment inkopen is een klus die de nodige kennis, kunde en ervaring vereist.