1000'en sites plat door oude Google Analytics meetscript?